Istoric

Școala se află în cartierul Circumvalațiunii, un cartier central al orașului, fiind situată în imediata vecinătate a bisericii ortodoxe ”Coborârea Sfântului Duh” din zonă și a Clubului Sportiv Școlar Nr. 1. Şcoala Gimnazială  Nr. 18 şi-a deschis porţile pentru prima dată în anul 1972. În această perioadă a fost frecventată de elevi din clasele I-VIII, iar în perioada 1978-1990 a funcţionat cu clase I-X.

Şcoala dezvoltă programe de integrare şcolară, realizând astfel dezideratele şcolii incluzive. Nucleul în cadrul căruia s-a dezvoltat activitatea de integrare l-a constituit cabinetul de logopedie al şcolii, al cărui coordonator a făcut parte din echipa operaţională a Proiectului Naţional de integrare în comunitate a copiilor cu CES, coordonat de UNICEF cu sprijin UNESCO, proiect în care şcoala noastră a intrat în anul 1994, devenind astfel şcoală incluzivă. Școala s-a înscris în proiectul internațional Eco-Școala în 2007, obținând  această titulatură  certificată prin ,,steagul verde” din 2010 și până în prezent.

SUNTEM:

  • O școală cu clase pregătitoare-VIII performantă, dorită de populația școlară;
  • Un colectiv didactic a cărui principală calitate este dorința de perfecționare materializată prin muncă asiduă, dăruită idealurilor de performanță;
  • Elevi care știu ce vor de la viitor și se pregătesc pentru a fi competitivi;
  • Părinți dornici să contribuim la dezvoltarea școlii în care învață copiii noștri;
  • Suntem noi, ECO-Școala Gimnazială NR. 18.

 

VOM FI MAI MULT DECÂT SUNTEM:

  • O școală pentru viață în care vom face training și performare pentru inserție socială;
  • O școală a inserției comunitare în care elevi, părinți, reprezentanți ai autorității locale, agenți economici, instituții de cultură vom forma echipe de lucru pe proiecte concrete;
  • O școală a serviciilor esențiale către comunitate, consiliere privind cariera, mediere ocupațională.