Viziune

Școala are în vedere promovarea unei oferte curriculare diverse și atractive, a unui învățământ centrat pe competențele cerute de societatea actuală și prin dăruirea cadrelor didactice are în vedere modelarea și formarea unor personalități umane complexe prin:

  • însusirea temeinică a cunostințelor științifice, a valorilor culturii naționale;
  • stimularea gândirii critice si a creativității, a spiritului inovativ în orice domeniu al cunoașterii;
  • educarea în spiritul respectării drepturilor si libertăților fundamentale ale omului, al demnității și al toleranței;
  • promovarea transparenței, a dialogului și a schimbului liber de opinii;
  • creșterea prestigiului școlii prin colaborarea cu parteneri direct interesați;
  • participarea și obținerea unor rezultate la activitățile  propuse de către parteneri;