Obiective

  • Școlarizarea tuturor elevilor;

  • Promovarea egalităţii de şanse in procesul de învăţare;

  • Modernizarea permanentă a spaţiilor şcolare şi a spaţiilor auxiliare;

  • Realizarea și menținerea unui climat de siguranță, un ambient propice actului educațional;

  • Realizarea unei oferte educaţionale aplicând principiul pedagogiei centrate pe elev.