Resurse materiale

DISPUNEM DE:

 • 24 săli de clasă moderne;
 • 3 laboratoare: Fizică, Chimie, Biologie;
 • 4 cabinete: Informatică, Geografie, Logopedie, Consiliere și educație incluzivă;
 • Bibliotecă;
 • Sală de sport în construcție;
 • 2 terenuri de sport;
 • Cabinet medical.

ACTIVITĂŢI OPŢIONALE

 • „Interpretarea unui text literar”;

 • „Matematica în societatea cunoașterii”;

 • „Matematică aplicată”;

 • TIC-„calculatorul în viața personală”.

PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ

 • Program de pregătire pentru olimpiade și concursuri;

 • Program de remediere școlară;

 • Program de pregătire pentru evaluarea națională.

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

 • Cercul de pictură Viz-arte;

 • Excursii și vizite;

 • Vizionări de spectacole;

 • Serbări școlare tematice.

PROIECTE EDUCAŢIONALE

 • Eco Școala 18;

 • Si eu traiesc sanatos - SES2020 – prin Fundatia PRAIS;

 • Salvați copiii -,,Prevenirea bullyng-ului in școli;

 • ,,ABC-ul emotiilor,, - Proiect National al agentiei Nationale Antidrog;

 • ,,Adoptăm o școală,, - Proiect de educatie digitala derulat de către ONG,,Cartea Daliei″.

Activitatea instructiv-educativă a claselor pregătitoare se va desfășura în săli special amenajate, dotate cu mobilier modular, materiale didactice în conformitate cu particularitățile vârstei și mijloace moderne de predare-instruire: videoproiectoare, calculatoare, table SMART, multifuncționale. Sunt utilizate strategii didactice moderne și atractive, recurgându-se frecvent la folosirea soft-urilor educaționale.

În anul școlar 2018-2019 vor funcționa 3 clase cu 75 de elevi. Elevii vor fi repartizaţi în cele 3 clase în ordine alfabetică iar învăţătorii la clase vor fi repartizaţi după data de 1 septembrie 2018 conform hotărârii consiliului de administraţie al şcolii.