DOCUMENTE

Raportul anual privind calitatea învățământului în anul școlar 2020-2021, la Școala gimnazială nr. 18 Timișoara

Raportul anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2020-2021

Scoala Gimnaziala 18 Timisoara_Stat_de_functii_2020

Scoala Gimnaziala 18 Timisoara_Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2020

Scoala Gimnaziala 18 Timisoara_Executie Bugetara 2019

ORAR an scolar 2019_2020

Scoala  Gimnaziala 18 TM_Transparenta veniturilor salariale

Planificarea asistențelor la orele de curs - Semestrul I, An școlar 2018-2019

Graficul întâlnirilor periodice ale Consiliului de Administrație - An școlar 2018-2019

Graficul întâlnirilor periodice ale Consiliului Profesoral - An școlar 2018-2019

Raportul anual de evaluare internă a calității 2018-2019

Raport privind calitatea educației 2017-2018

Regulamentul de Organizare si Funcționare al Școlii Gimnaziale Nr.18 Timișoara an școlar 2018-2019

Școala Gimnazială Nr. 18 Timisoara - Hotărâri ale C.A. an scolar 2018_2019

Raport privind calitatea educatiei  sem I an scolar 2018_2019

Regulment Intern Școala Gimnazială nr_18 Timișoara

Codul Cadru al personalului didactic Școala Gimnazială nr_18 Timișoara