Management

Iulian - Lucian FOTA

Director

prof. ed. fizica si sport, gr.I 0766 643 007 lucian_fota@yahoo.com

Marcus Carmen Daniela

Director adjunct

Profesor pentru invatamantul primar 0745 526 177 danna.carmen@yahoo.com

Director_Declaratie de interese si Declaratie de avere

 

Scoala Gimnaziala 18 TM_Statul de Functii la data de 01_01_2021

 

Organigrama Scolii Gimnaziale 18 an scolar 2020_2021

 

Scoala Gimnaziala 18_ORAR_CD_sem 2 an sc 2020_2021

 

Scoala Gimnaziala 18_ORAR_CLASE_sem 2 an sc 2020_2021

 

Scoala Gimnaziala 18 TM_Plan Scolarizare 2020_2021

 

Graficul intalnirilor periodice ale Consiliului de Administratie an scolar 2020_2021

 

Graficul intalnirilor periodice ale Consiliului Profesoral an scolar 2020_2021

 

Planul Managerial al directorului an școlar 2020-2021

 

Director - Declaratie de interese si Declaratie de avere 

Director adjunct - Declaratie de interese si Declaratie de avere 

Organigrama Scolii Gimnaziale 18 an scolar 2019-2020

Planul Operațional an școlar 2019-2020

Planul Managerial al directorului an școlar 2019-2020

Graficul de monitorizare și control an școlar 2019-2020

Graficul întâlnirilor periodice ale Consiliului de Administrație an școlar 2019-2020

Graficul întâlnirilor periodice ale Consiliului Profesoral an școlar 2019-2020

Hotărâri ale CA in an școlar 2019-2020

Responsabilitati cadre didactice si personal administrativ 2019-2020

Grafic monitorizare și control curent/tematic 2018-2019