MANAGEMENT

Director Declaratie de interese si Declaratie de avere

Director Adjunct Declaratie de interese si Declaratie de avere

Director_Declaratie de interese si Declaratie de avere

Statul de Functii la data de 01.01.2021

Organigrama an scolar 2020-2021

ORAR_CD_sem 2 an scolar 2020-2021

ORAR_CLASE_sem 2 an sc 2020-2021

Plan Scolarizare 2020_2021

Graficul intalnirilor periodice ale Consiliului de Administratie an scolar 2020-2021

Graficul intalnirilor periodice ale Consiliului Profesoral an scolar 2020-2021

Planul Managerial al directorului an școlar 2020-2021

Director - Declaratie de interese si Declaratie de avere 

Director adjunct - Declaratie de interese si Declaratie de avere 

Organigrama Scolii Gimnaziale 18 an scolar 2019-2020

Planul Operațional an școlar 2019-2020

Planul Managerial al directorului an școlar 2019-2020

Graficul de monitorizare și control an școlar 2019-2020

Graficul întâlnirilor periodice ale Consiliului de Administrație an școlar 2019-2020

Graficul întâlnirilor periodice ale Consiliului Profesoral an școlar 2019-2020

Hotărâri ale CA in an școlar 2019-2020

Responsabilitati cadre didactice si personal administrativ 2019-2020

Grafic monitorizare și control curent/tematic 2018-2019